‏مدیر خانه ای‌بی: تعدادی از بیماران پروانه‌ای به دلیل نداشتن ‎پانسمان، جانشان را از دست داده‌اند / هنوز سرنوشت ۳ تن از پانسمان‌های اهدایی آلمان مشخص نیست