اخذ تضمینی اقامت اروپاتور کویر مصرخدمات باغبانیسینی کابل گالوانیزه برق ایرانیان …

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، پنجشنبه ۹ مهر ۱۲۹۸؛ قبرستان Brompton لندن از قبرستان‌های پاریس باصفاتر است