باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152گروه ساختمانی آروین سازه

تقدیر مدیرکل یونسکو از استاد شجریان: میراث او در دل ها و اندیشه های ما زنده خواهد ماند / او هنر خود را برای دفاع از اهداف بشردوستانه صرف کرد / از دیدگاه او، هدف همه هنرها انسانیت است