سردار اشتری: بازداشت خانم جوان توسط پلیس امنیت، ربطی به حجاب نداشت