چاپ کارت پی وی سینگهداری سالمندصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …تعمیر فوق تخصصی سانروف در تهرانپارس

رئیس دفتر آیت الله مکارم: وضعیت ایشان رو به بهبودی است؛ زمان ترخیص از بیمارستان هنوز مشخص نیست