نيكران بلبرينگ02144032057آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …کوره زغال صنعتی لیمو،کوره صنعتی …فروش کانتر گرم استیل صنعتی

سید حسن خمینی: درمورد نامزدی در انتخابات، فرآیند شورای نگهبان خیلی برایم مهم نبود؛ اگر هم رد می کردند اتفاق مهمی نمی افتاد / وقتی در مورد یک تصمیم گیری صلاح دیده نمی شود، حتی آن تصمیم عملی شود، در آینده مسأله ای پیش نمی رود / حکومت یکدست افراطی برای کشور خطرناک است / مردم خیلی ناامید و قهر هستند؛ حق هم دارند / انشاالله با حاکم شدن خرد جمعی، مسأله حصر خاتمه یابد / تا وقتی نتوانیم بر تحریم ها فائق بیاییم وضع همین است؛ باید عزتمندانه مشکلمان را با دنیا حل کنیم