تعمیر تلویزیون ال جیماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانما پشتیبان شما هستیم

معاون وزیر بهداشت: شاید مجبور باشیم مقررات جدید کرونایی را اعمال کنیم / واحدهای متخلف احتمالا تا یک ماه تعطیل شوند / پلمب موقت ۱۷ واحد صنفی به دلیل تخلف در رعایت پروتکل‌‌ها