اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس دانشگاه صنعتی شریف: تعدادی نیروی موقت به حراست دانشگاه اضافه شده؛ این نیروها را از طریق یک شرکت تامین کرده‌ایم / به ۱۳ دانشجو پیامک عدم حضور در خوابگاه ارسال کرده‌ایم؛ ممکن است این رقم افزایش یابد / شریف، کمترین میزان بازداشتی را در بین دانشگاه‌های تهران داشته