کاهش ٣٠ درصدی ذخایر سد‌های کشور نسبت به سال گذشته / کاهش ۴۴ درصدی ورودی آب به سد‌ها / ۶۵درصد مخازن سد‌ها خالی است

کاهش ٣٠ درصدی ذخایر سد‌های کشور نسبت به سال گذشته / کاهش ۴۴ درصدی ورودی آب به سد‌ها / ۶۵درصد مخازن سد‌ها خالی است