مسعود نیلی: از نظر تورم، هیج زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم/ سرنوشت ۸۵میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور است؛ سیل می‌تواند همه ما …

مسعود نیلی: از نظر تورم، هیج زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم/ سرنوشت ۸۵میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور است؛ سیل می‌تواند همه ما را از بین ببرد / در کوتاه‌مدت در خطر هستیم نه در چند سال آینده / متوقف کردن روند تورم، در گرو اتخاذ تصمیمات سخت و محبوبیت‌زداست