دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …فروش محصولات نور و روشناییفروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …

گروسی : آلودگی به مواد هسته ای در محل گزارش نشده ایران وجود دارد / تهران به هیچ یک از سوالات آژانس در رابطه با احتمال حضور مواد هسته ای در سه مکان دیگر پاسخ نداده