قوه قضاییه: ۷۰ درصد زندانیان به شکل مجازی در دادگاه شرکت می‌کنند