وزیر کشور: نباید اجازه دهیم دشمن از کمبود آب در جهت اهداف خود استفاده کند / می‌خواهند نمک روی زخم مردم بپاشد / با اقداماتی مانند هک کردن پمپ‌بنزین و شرکت هواپیمایی سعی دارند به مردم فشار وارد کنند