دبیرکل عصائب اهل الحق: اظهارات وزیرخارجه عراق درباره نیاز به آمریکا تاسف آوراست / این اظهارات با منافع اسرائیل مرتبط است نه مصلحت عراق