وینیل ، روزرنگ ، شیشه مات کن ، …واشر سیل القاییفروش جیوهآموزش تخصصی دف در تهرانپارس

شورای اطلاع رسانی دولت: از ۳۰ مورد اتهام ناروا علیه دولت در مناطره ها، صداوسیما فقط ۴ مورد را وارد دانسته شده و صرفا ۸ دقیقه زمان برای پاسخگویی در نظر گرفته / همین فرصت ناچیز هم به صورت رسمی اعلام نشده / این کار یک نوع رفع تکلیف بود / پاسخگویی را از طریق سایر ظرفیت‌های رسانه‌ای انجام می‌دهیم