ویدیو / سخنگوی طالبان: همین حالا در هر کشور جهان به مردم بگویند شما را می‌بریم آمریکا، نمی‌روند؟ / مجری صدا‌وسیما: در ایران نمی‌روند/ سخنگوی طالبان: مطمئن …

ویدیو / سخنگوی طالبان: همین حالا در هر کشور جهان به مردم بگویند شما را می‌بریم آمریکا، نمی‌روند؟ / مجری صدا‌وسیما: در ایران نمی‌روند/ سخنگوی طالبان: مطمئن باشید می‌روند