الشرق الاوسط: در دو ماه گذشته تماس‌هایی بدون واسطه بین ایران و مصر برقرار شده

الشرق الاوسط: در دو ماه گذشته تماس‌هایی بدون واسطه بین ایران و مصر برقرار شده