اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محیط زیست: ۲۵۰ رأس «گوزن زرد» در کشور باقی مانده؛ همگی آن‌ها در سایت‌ها نگهداری می‌شوند نه در طبیعت / تعداد زیاد جمعیت نر‌ها از مشکلات تکثیر آنهاست / ۵۰ درصد جمعیت این گوزن‌ها نر هستند در حالی که باید ۱۵ درصد نر و ۸۵ درصد ماده باشند