ارائه بروزترین بانک های اطلاعاتی …ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …قالبسازی و پرسکاری

مرگ ۱۳۰ نفر از مبتلایان به کرونا در ایتالیا طی ۲۴ ساعت گذشته