اموزش ماساژ تایلندی اموزش - اموزش …دستگاه بسته بندیاز اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …دستگاه دوخت ریلی

رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه عربستان: هدف از گفت‌وگو بین تهران و ریاض  کاستن از تنش‌ها در منطقه است