تعمیر تلویزیون ال جیایمپلنت دندانهدر کلگی آب برج خنک کنندهوینیل ، روزرنگ ، شیشه مات کن ، …

امکان دیدار با رییس‌جمهور آمریکا پس از رفع تحریم‌ها؟ خیر / درمورد منطقه با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم / از برجام خاطره خوشی نداریم، چون آورده‌ای نداشت