سخنگوی شورای نگهبان: فیلم بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی را در زمان مناسب منتشر می کنیم / فرایندی دارد که طی می‌شود