روحانی: درمورد تلاش‌ها برای به شکست کشاندن برجام حرف‌هایی دارم که شاید سال‌ها نتوان آن را به زبان آورد