تعمیر تلویزیون ال جیبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …معاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمانلیوان کاغذی ساحل جنوب

برادرم ۲ روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما اقدامی صورت نگرفت / تاکنون هیچ مقام رسمی با خانواده منصوری تماس نگرفته / بازگرداندن جسد، حداقل خواسته ماست