المپیک توکیو |صعود مقتدرانه امیرحسین زارع به نیمه نهایی/ حذف زودهنگام مصطفی حسین‌خانی