اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تماشا کنید: هرج و مرج / آیا رئیسی به جای جراحی اقتصاد، مجبور به جراحی کابینه می شود؟