قطار یزد – تهران دچار حریق شد/ سرگردانی ۴ ساعته مسافران در نایین