اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازگشت محدودیتها در صورت تشدید اُمیکرون و افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز