اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون وزیر ورزش: آیا ورزشکار توجیه است وقتی سرود اشتباه پخش شد یا خانمی در هنگام توزیع مدال خواست دست بدهد، چه کار کند؟ / اگر در بحث پناهندگی ورزشکار می‌دانست چطور با رسانه‌ها صحبت کند مشکل کمتری داشتیم