آیا بایدن به دلیل پیشروی هسته‌ای ایران، اشتیاق سابق خود برای احیای برجام را از دست داده؟ / همه چیز به دور هفتم مذاکرات بستگی دارد

آیا بایدن به دلیل پیشروی هسته‌ای ایران، اشتیاق سابق خود برای احیای برجام را از دست داده؟ / همه چیز به دور هفتم مذاکرات بستگی دارد