انتشار تصاویر جنجالی از خوشگذرانی نیروهای طالبان / دستور طالبان به نیروهای خود: زیاد خوشگذرانی نکنید؛ سلفی هم نگیرید