تب سنج دیجیتال تکنو مدل E300مدرس و مترجم زبان پرتغالیچاپ کارت پی وی سیدستگاه کامپرشن تراپی وی ریهاب مدل …

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۴ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: ذولقدر گفت ادامه کار با محسن رضایى در سـپاه ممکن نیست، پیـشنهاد دبیـرى مجمع تشخیص را برای او داد که نپذیرفتم / احمدی‏‌نژاد بر سفر قریب‌الوقوع من به اردبیل اصرار داشت /درى‌ نجـف آبـادى از انتقــال خبرهــاى ســرى بــه بعــضى از دست‌اندرکاران جدید اظهار نگرانى‌کرد