فواد حسین: درهای سرمایه‌گذاری در عراق به روی شرکت‌های عربستانی باز است