وزارت بهداشت: والدین در تزریق واکسن کرونا به فرزندانشان نگرانی نداشته باشند / این واکسن عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد نمی‌کند