طالبان: قبل از آتش‌بس باید درباره دولت جدید توافق شود