دستگاه تسمه کشتجهیزات پزشکیعایق الاستومریفروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، یک‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۲۹۹؛ با وزیر خارجه مذاکره می‌کردیم که در مجلس فردا چه بگوید
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرویس تاریخ «انتخاب»؛ از صبح تا شام با مسیو ژیدل مشغول تهیه لوایح بودیم و با نصرت‌الدوله [وزیر خارجه] هم گاهی مذاکرات می‌کردیم و این‌که در مجلس فردا چه بگوید و چه بخواهد و منظور این بود که طوری نشود که در این مجلس صاحب‌اختیاری انگلیس در ایران منجّز شود. ناهار مهمان حاجی اصفهانی بودیم با انتظام‌الملک و غفارخان و خانم او. علیقلی‌خان را هم بردیم. منظم‌السلطنه و عباس‌خان برادرش هم بودند و یک نفر مستر رید که وکیل حاجی است. پلو و خورش مفصل به حد افراط خوردیم به طوری که شام نمی‌توانستیم بخوریم. شام را در هوتل کارلتن با مسیو ژیدل به اختصار گذراندیم.   منبع: یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: سخن، چاپ هفتم، صص ۴۰۰. لینک کوتاه کپی لینک