اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر: پرتاب کپسول زیستی با پرتاب‌گر سلمان