فرماندار همدان می گوید ذخایر آب شهر تا مهرماه تمام می‌شود