قیمت لیر ترکیه، امروز ۸ آذر ۱۴۰۰

قیمت لیر ترکیه، امروز ۸ آذر ۱۴۰۰