حمله کیهان به صادق زیباکلام به خاطر انتقادش از انتصاب علی باقری: جلیلی و همکاران با درایتش پیشاپیش خبر داده بودند که تحریم‌ها لغو نمی‌شود / زیباکلام درباره خیانت آمریکا به فرانسه هم لالمانی گرفته