اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همتی خطاب به دولت: از مذاکرات چه خبر؟ / بعد از دیدارهای اخیر برنامه‌تان چیست؟ / شرط لازم اختیار است، شرط کافی برای استفاده از اختیار، شجاعت است