شکایت استقلال از بازیکن پرسپولیس در دادگاه انقلاب / باشگاه استقلال: تخلف کنعانی زادگان فراتر از مجازات کمیته انضباطی است