اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا ۱۱۶ کشور جهان را در فهرست پرخطرترین نقاط سفرکرونایی قرار داد