اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پکن: سرزمین‌هایی که ژاپن از چین دزدیده، به حاکمیت ما بازمی‌گردد / با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه تایوان مبارزه خواهیم کرد