نماینده مجلس: فیلم «شهر گربه‌ها» مخالف موازین نظام دینی است / اکران این فیلم را به خاطر صیانت از خون شهدا تعطیل کنید

نماینده مجلس: فیلم «شهر گربه‌ها» مخالف موازین نظام دینی است / اکران این فیلم را به خاطر صیانت از خون شهدا تعطیل کنید