پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 تهراندوزینگ پمپ .مترینگ پمپمشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoانجام صفر تا صد خدمات امور مالی …

العربی الجدید: دیدار اخیر در عربستان، نخستین دیدار بن سلمان و نتانیاهو نبود / این دو پیشتر هم دیدارهایی در «یخوت» و شهرهای عربی و اروپایی داشته اند / خبر دیدار اخیر را هر دو طرف عمدا منتشر کردند؛ دلیل آن هم بایدن و ایران بود