تصاویر: جلوه‌گری «نابودگر ارغوانی تالاب‌ها» در ساحل خزر