مشاور امنیتی سابق عربستان: بن سلمان گفته بود می‌خواهد ملک عبدالله را ترور کند / می گفت من یک انگشتر سمی از روسیه دارم؛ کافی است که با او دست بدهم و کار تمام می‌شود