طبیبیان، اقتصاددان: طرح ساخت یک میلیون مسکن در اطراف شهر‌های بزرگ به کام پیمانکاران است؛ به نظر می‌رسد آن‌ها این ایده‌ها را در پشت پرده مطرح می‌کنند و به پیش می‌برند / این شیوه یعنی زه‌کش کردن منابع و مصالح ساخت و ساز از داخل جامعه و عدم تولید یک میلیون واحد توسط سازندگان کوچک در اکناف کشور؛ این را اصلاً نمی‌بینند