اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رای دادگاه نیویورک: بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی باید ۱.۶۸ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری ۱۹۸۳ بیروت غرامت بدهند